sipka

Slovenská republika

 

img-skolenie-obsluhy

Základné, opakované a rozširovacie školenia na vozíky.
Zlepšenie presnosti a rýchlosti práce vodičov.
Oboznámenie s parametrami a funkciami vozíkov.
Naučíme vodičov bezpečne a efektívne používať vozíky.
Informácie o pravidelnej dennej kontrole vozíkov, potrebné pre predĺženie ich životnosti.
Školitelia s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou praxou.
Priemerne 1350 vyškolených vodičov ročne.
Vydanie Osvedčenia vodiča motorových vozíkov.
Školenie v priestoroch Linde alebo priamo u Vás.

 

Informačný leták školenia obsluhy

 

Profesionalita
V Linde je školenie vykonávané kvalifikovanými zamestnancami spoločnosti na základe platného oprávnenia Národného inšpektorátu práce Košice VZV-0822/07-06.1.
Každý absolvent dostane certifikát o absolvovaní školenia a preukaz obsluhy motorových vozíkov platný v EU.

Bezpečnosť.
Vyškolený vodič predchádza haváriám a tým obmedzuje vznik škôd na vozíku.

Komplexnosť.
Teória, prax, vydanie certifikátu o absolvovaní školenia a preukazu obsluhy motorových vozíkov platný v EU.

Ekonomický prínos.
Vyškolení vodiči lepšie ovládajú vozíky, čo následne prináša vyššiu produktivitu práce, znalosť správnej starostlivosti o vozík a úsporu servisných nákladov.

Plus pre Vás!
Zaujímavé zľavy v závislosti od počtu prihlásených vodičov. Pomoc našich školiteľov pri vyhľadávaní rizík vznikajúcich pri manipulácii.

 

Kontaktujte našu spoločnosť alebo Vášho regionálneho zástupcu.